Ogłoszenia

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
29 października 2018 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
30 października 2018 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
31 października 2018 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
2 listopada 2018 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23–31 grudnia 2018 r.Zimowa przerwa świąteczna.
26 stycznia 2019 r. Zakończenie I semestru.
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.Ferie zimowe.
15 kwietnia 2019 r.Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16 kwietnia 2019 r.Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
17 kwietnia 2019 r.Egzamin ósmoklasisty.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
2 maj 2019 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
21 czerwca 2019 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.Ferie letnie.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych na świetlicy szkolnej będą odbywały się zajęcia opiekuńcze.