Ogłoszenia

Dzień Sportu 2018

Zapraszamy na Orlika do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

na dzień sportu w dniu 9 września 2018.

„Dzień Sportu na Orliku” będzie zawierać konkurencje sprawnościowe przygotowane przez Lokalnych Animatorów Sportu.

11:00-11:30 – przywitanie uczestników, rozgrzewka oraz dobór drużyn
• Przywitanie uczestników (omówienie przebiegu imprezy oraz szczegółowe wytłumaczenie zasad przeprowadzanych konkurencji)

11:30-13:30 – gry i zabawy w drużynach
Ta część „Dnia Sportu na Orliku” ma polegać na wspólnym udziale uczestników w wybranych przez Animatora konkurencjach, które będą wykonywane przez drużyny.

13:30-14:00 – prezentacja klubów sportowych Ta część ma być dedykowana tym organizacjom sportowym, które współpracują z danymi orlikami – klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, szkołami oraz innymi organizacjami o charakterze sportowym. Kluby będą miały czas na prezentację własnej działalności: prowadzonych naborach, realizowanych zajęciach, pokaz umiejętności zawodników. Z uwagi na zróżnicowanie w aktywności danych klubów Animator sam decyduje o przygotowaniu i realizacji tej części programu w porozumieniu z przedstawicielami klubów sportowych. Uwaga! W tej części wskazane jest zaangażowanie wszystkich uczestników biorących udział w „Dniu Sportu na Orliku” – przedstawiciele klubów mogą przygotować wspólne ćwiczenia lub gry i zabawy wprowadzające dla danej dyscypliny.

14:00-15:00 – mecz drużyn międzypokoleniowych w dyscyplinie zespołowej (przykładowe dyscypliny: piłka nożna/piłka ręczna/siatkówka/koszykówka) Jest to ostatnia część „Dnia Sportu na Orliku”. W zależności od frekwencji zalecane jest rozegranie krótkich, kilkuminutowych spotkań na zasadzie turnieju.

Zapewniamy gadżety dla uczestników turnieju.

Lokalny Animator Orlika
Ryszard Kaliciński
tel. 605 661 480

Udostępnij: