Nowości

Sprzątanie Świata

21.09.2018 r. szkoła nasza wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. W tym roku była to Jubileuszowa 25 akcja, a hasłem przewodnim było: „Akcja – segregacja. 2 X więcej, 2 X czyściej”. Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W przedsięwzięciu udział wzięli: klasa VIII A (opiekunowie: p. J. Zosik i p. A. Głąbik), klasa V A (opiekun: p. M. Ziomek) oraz nauczyciele świetlicy klas I – IV p. B. Ponikiewska i p. G. Milewski z wychowankami z klas: I A, I B, II A, II B, III A i II C (40 osób). Terenem, który sprzątaliśmy był park miejski przylegający do ulicy Arciszewskiego i ulicy Klonowej. Była to udana akcja. Zebraliśmy sporo odpadów, głównie papier i plastik. Należy pochwalić najmłodszych uczestników akcji, za ich zaangażowanie, dużą aktywność i piękną postawę proekologiczną. Każdy z nas powinien dbać o środowisko, bo przecież środowisko to nasz wspólny dom, razem działamy dla natury.
Akcja została zarejestrowana na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia, a placówka nasza otrzyma certyfikat uczestnictwa. Koordynatorzy akcji z ramienia szkoły: p. B. Ponikiewska i p. J. Zosik.

Udostępnij: