Nowości

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne Przyjaciele Gryfusia

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne Przyjaciele Gryfusia – przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu – coroczna akcja profilaktyczna. Osoba prowadząca – aspirant Daniel Kolasiński. Data – 08.10.2018 r.

Cele: W ramach projektu ”Gryfuś i przyjaciele” policjanci w trakcie trwania roku szkolnego prowadzą cykl spotkań z uczniami klas I. W trakcie pogadanek omawiane są m.in. tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniem się w domu, w szkole, na podwórku. Każdorazowo w trakcie spotkań z dziećmi przypominane są numery alarmowe, omawiane są również sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, w których należy z nich korzystać wzywając pomoc. Prelekcje dostarczają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w nietypowy i ciekawy sposób – dzięki zabawie i inscenizacjom.

Udostępnij: