Nowości

Akcja „Znicz”

W związku ze zbliżającą się dnia 1 listopada kwestą na Cmentarzu, zapraszamy uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Dnia 1 listopada 2018 roku wolontariusze będą prowadzili na terenie Cmentarza zbiórkę publiczną, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rzecz naszego Stowarzyszenia, które prowadzi Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe. Wolontariusze w żółtych koszulkach, z oznaczonymi puszkami Hospicjum i z identyfikatorami będą kwestować w godzinach 9 – 16. Uprzejmie prosimy o zaangażowanie Państwa dzieci w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane udziałem w akcji mogą się zgłaszać poprzez formularz internetowy, który jest umieszczony na stronie:
akcjehospicjumkolobrzeg.pl Proszę pamiętać, aby dołączyć do akcji należy wypełnić formularz. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na to, że zgłosić Wolontariusza może jedynie osoba pełnoletnia – rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zapraszamy wszystkich wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu do kontaktu z opiekunem Klubu – p. Mileną Garbacz – Zatorską w celu ustalenia szczegółów kwestowania.

Udostępnij: