Nowości

Konkurs literacki „Najlepsza książka na jesienne wieczory” – klasy V-VIII

Organizator: biblioteka szkolna.

Temat: Najlepsza książka na jesienne wieczory.

 • przeczytaj dowolną książkę,
 • napisz pracę na temat: najlepsza książka na jesienne wieczory,
 • może mieć dowolną formę, np.: recenzji, listu do przyjaciela, przemówienia na spotkaniu miłośników literatury, kartki z pamiętnika,
 • w pracy umieść tytuł książki, imię i nazwisko autora, możesz go krótko przedstawić,
 • odnieś się do miejsca i czasu zdarzeń, opisz ogólnie, czego dotyczą wydarzenia, ale ich nie streszczaj,
 • przedstaw bohaterów książki. Czym cię zafascynowali?
 • wypowiedz się na temat akcji,
 • oceń książkę, przedstaw jej walory,
 • zadbaj, aby twoja wypowiedź była ciekawa i oryginalna,
 • dbaj o prawa autorskie. Pracę napisz samodzielnie!
 • pracę napisz na kartce formatu a4 i opatrz imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem,
 • oddaj do biblioteki do 5 listopada 2018.

Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

Przewidziane są nagrody indywidualne i dyplomy.

Udostępnij: