Nowości

Ogólnopolski Tydzień Kariery „Bądź Architektem Swojego Szczęścia”

Uczniowie  Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu brali czynny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery „Bądź Architektem Swojego Szczęścia”  organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Punkt Pośrednictwa Pracy pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

17 października 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika uczniowie starszych klas uczestniczyli w badanu predyspozycji , które wykonywali profesjonalni doradcy zawodowi.

 Natomiast 18 października 2018 r. uczniowie reprezentujący naszą szkołę –  Weronika Ćwityńska i Oliwer Brynkiewicz uczestniczyli w konkursie wiedzy zawodoznawczej.

Celem konkursu była aktywizacja młodych ludzi stojących przed ważnymi wyborami życiowymi, pobudzanie do namysłu nad własnymi intencjami i celowością podejmowanych decyzji życiowych, propagowanie świadomego i aktywnego kształtowania swojego życia.

Konkurs dotyczył najbardziej oryginalnej, zgodnej z zainteresowaniami  i pasją prezentacji multimedialnej dotyczącej przyszłej kariery. Drugi etap obejmował  wiedzę zawodoznawczą – uczniowie wypełniali test, a trzeci etap  stanowiła rozmowa  kwalifikacyjna odgrywana według własnego scenariusza  przez Weronikę i Oliwera. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę zajęli  II MIEJSCE w międzyszkolnym konkursie zawodoznawczym. Gratulujemy!

Udostępnij: