Nowości

Wolontariusze z „Piątki” na medal!

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu chętnie angażują się w działalność charytatywną. W ramach wolontariatu podjęli współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu – filią Włościborz, w ramach której w każdą sobotę spotykają się z pensjonariuszami, robią im zakupy, rozmawiają, pomagają napisać list lub coś przeczytać.

Wolontariuszy nie zabrakło również na cmentarzu 1 listopada, podczas prowadzonej tam akcji społecznej – zbiórki funduszy na hospicjum w Kołobrzegu.

Uczniowie „Piątki” bardzo chętnie podjęli tę inicjatywę i licznie stawili się na cmentarzu. Po trzech godzinach prowadzenia zbiórki z pełnymi datków puszkami zameldowali się u organizatorów akcji. Uczniowie nasi od kilku lat z powodzeniem i zaangażowaniem poświęcają swój wolny czas na rzecz kołobrzeskiego hospicjum.

Za owocną pracę i włożone serce serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie Wolontariatu SP 5

Udostępnij: