Nowości

„Polska Moja Ojczyzna”

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. „Polska Moja Ojczyzna” to rejonowy konkurs dla klas drugich, który został zorganizowany 9 listopada 2018 roku już po raz szósty w Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu.

Patronatu honorowego nad konkursem udzielili: Prezydent Miasta Kołobrzeg, Starosta Kołobrzeski, Wójt Gminy Kołobrzeg oraz Wójt Gminy Ustronie Morskie. Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe, Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Ustronie Morskie oraz Biuro Turystyczne „Navigator”. Fundatorem pięknych statuetek dla laureatów konkursu była firma „Almako” w Kołobrzegu. Nagrodę specjalną ufundował Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęli uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe z Kołobrzegu oraz powiat kołobrzeski. W konkursie udział wzięły: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Szkoła Podstawowa w Dygowie.

Dwuosobowe drużyny zmagały się z różnorodnymi konkurencjami. Dzieci uzupełniały mapę Polski, rozpoznawały znane polskie zabytki, rozwiązywały krzyżówkę, odpowiadały na pytania związane z historią i tradycjami polskimi. Wykazały się znajomością legend, rozpoznawały charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski stroje ludowe.

Laureatami konkursu została „Dziewiątka”, której uczniowie zajęli pierwsze miejsce. Tuż za nimi, drugie miejsce zdobyli uczniowie z „Jedynki”, a na trzecim uplasowała się „Szóstka”. Uczniowie wszystkich szkół wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą naszej historii i tradycji oraz doskonałą umiejętnością współpracy zespołowej.

Konkurs przygotowali nauczyciele: Anna Markiewicz-Małek, Olga Sitańska-Pietrzak oraz Dominika Anusz.

Udostępnij: