Nowości

Dzień Czystego Powietrza

O czyste powietrze…
Nasza szkoła kolejny już raz włączyła się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Dzień Czystego Powietrza 2018”, która już po raz 14 odbywa się pod patronatem Fundacji Ekologicznej „ARKA”. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, odpadów meblowych, czy odpadów węglowych w piecach domowych.20/XI zaopatrzeni w transparenty i maski przeciwpyłowe wyruszyliśmy na happening – przemarsz wokół naszej szkoły. Mieszkańcom pobliskiego osiedla rozdaliśmy ulotki informujące o szkodliwości palenia oraz spalania niebezpiecznych odpadów w piecach domowych. Młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne „Kochasz dzieci – Nie pal śmieci!”, przygotowali plakaty, tabliczki informacyjne na temat akcji, przeprowadzono również pogadanki „Jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami”, czy „Skutki zanieczyszczenia powietrza dla ludzi”. W akcji udział wzięli: klasa VIIIB – opiekunowie: p. H. Zawada, p. R. Piotrowski, p. J. Zosik oraz p. M. Stępień, klasa IIB – opiekunowie: p. A. Czechowicz, p. I. Górecka oraz p. praktykantka, wychowankowie świetlicy klas I – IV – opiekunowie: p. G. Milewski i p. B. Ponikiewska. Łącznie 59 osób uczestniczyło w wydarzeniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękną postawę ekologiczną. Troska o czystość powietrza jest naszym wspólnym celem. Czyste powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie.

Organizatorzy akcji z ramienia szkoły: p. Bożena Ponikiewska, p. Joanna Zosik oraz p. Magdalena Stępień i p. Grzegorz Milewski.

Udostępnij: