Nowości

Alternatywna lekcja wf z Mistrzynią Świata w skoku o tyczce Moniką Pyrek

W poniedziałek 19.11. br. uczniowie wszystkich klas VII wzięli udział w projekcie „Kinder+ Sport. Alternatywne lekcje w-f”. Przywitała nas Mistrzyni Monika Pyrek i przeprowadziła na początku pogadankę podczas, której omówiła znaczenia sportu dla zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży. 
Przed rozpoczęciem zajęć sprawnościowych Mistrzyni Monika Pyrek przeprowadziła z całą grupą rozgrzewkę, jednocześnie tłumacząc jak istotne jest właściwe przygotowanie  się do wysiłku czy treningu. Uczniowie podczas lekcji wykonywali ćwiczenia fizyczne  z wykorzystaniem symulatorów sportowych na poszczególnych stanowiskach tj.:
– Koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy.
– Piłka nożna z systemem mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprze wskazywanie właściwego toru lotu piłki.
– Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.
– Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.
– Stanowisko VR z aplikacjami zmagań sportowych w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.
– Bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.
– Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.
– Przeciąganie liny z wykorzystaniem elektronicznego symulatora. 
– Mechaniczna ścianka wspinaczkowa z ruchomymi panelami wspinaczkowymi.

Na końcu lekcji były wspólne zdjęcia i autografy od Mistrzyni.

 Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie (zainteresowanie nowinkami technologicznymi, gadżetami m.in. smartfonami, grami komputerowymi, urządzeniami mobilnymi) poprzez pokazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej, zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu, poprzez wykorzystanie stymulatorów będących w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum.

Udostępnij: