Nowości

Warsztaty profilaktyczne

3 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałam Integracyjnymi w Kołobrzegu odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyli uczniowie z klas IV-VIII.  Zajęcia o charakterze warsztatowym obejmowały trzy grupy tematyczne:
1) cyberprzemoc,
2) fonoholizm – jak zapobiegać,
3) depresja i zachowania autoagresywne.

Celem warsztatów dotyczących cyberprzemocy było bezpieczne korzystanie z sieci Internetowej. Uświadomienie uczniom zagrożeń w sieci. Dzieci i młodzież często nie mają świadomości, jakie zachowania mają znamiona przemocy, a nawet przestępstwa, a także panuje przekonanie o anonimowości w sieci. Rodzice pochłonięci pracą i codziennymi obowiązkami, często wyręczają się komputerem, traktując Internet, jako edukacyjne narzędzie, z którego siedzący w domowym zaciszu dzieci mogą korzystać bezpiecznie. Według badań przeprowadzonych przez organizację Fight Crime: Invest In Kids do większości aktów cyberprzemocy dochodzi po powrocie dzieci do domu, kiedy teoretycznie znajdują się pod opieką rodziców. Aż 70% nastolatków otrzymywało krzywdzące wiadomości w domu, a 30% w szkole.

Fonoholizm jest kolejnym nasilającym się zjawiskiem społecznym dotykającym nie tylko uczniów. Uzależnienie od telefonów komórkowych doprowadza do osłabienia więzi z rodziną, przyjaciółmi, zubożenia języka, trudności w nawiązaniu bezpośrednich relacji społecznych, a nawet zaniku pasji życiowych i zubożenia funkcji biologicznych organizmu, np. związanych ze snem. Zajęcia okazały się bardzo potrzebne, gdyż coraz więcej uczniów jest narażonych na takie uzależnienie.

Uzależnienie od mediów elektronicznych, w tym Internetu, telefonów komórkowych kończy się trudnościami w budowaniu bezpośrednich relacji społecznych, poczuciem samotności, problemami w nauce, brakiem zainteresowań i zubożeniem aktywności życiowej, a w końcu depresją oraz zachowaniami autoagresywnymi.

Zachowania suicydalne często towarzyszą osobom dotkniętym cyberprzemocą i fonoholizmem. Brak więzi społecznych, wsparcia w rodzinie dotyczy coraz młodszych dzieci. Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły i sens istnienia, słaba odporność na stres, to problem coraz bardziej powszechny. Wielokrotnie trudności szkolne wiążą się z zaburzeniami emocjonalnymi uczniów. Alarmującymi sygnałami jest agresja, brutalizacja języka i niechęć do konstruktywnych aktywności. Uświadomienie przyczyn dostarczyło uczniom wiedzy, jak uchronić się od problemów depresyjnych.

Podczas warsztatów uczniowie nabyli potrzebną, podstawową wiedzę, jak w dzisiejszym świecie unikać zagrożeń i wpływać na zdrowie psychofizyczne. Tematyka warsztatów „zmusiła” wszystkich do refleksji nad własnym życiem.

Udostępnij: