Nowości

Konkurs Plastyczny „Zawieszka Choinka”

Konkurs plastyczny „ Zawieszka na choinkę”  adresowany był do uczniów klas I- VIII szkół podstawowych w Kołobrzegu. Do udziału w konkursie przystąpiły następujące szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 7, SP 9. Celem konkursu było twórcze i aktywne przygotowywanie się do Świąt Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności plastycznych. Komisja konkursowa po burzliwych naradach wyłoniła laureatów konkursu. Przy ocenie wykonanych zawieszek choinkowych, brana była pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, różnorodność zastosowanych technik wykonania i zdobienia.

Laureaci konkursu:
I miejsce: Dominika Puzio kl. VIIA SP1
II miejsce (ex aequo): Maria Świątkowska kl. VA SP9
                                     i Jakub Włodarczyk kl. IA SP4
III miejsce: Zofia Pryć kl. IIA SP7

Ponadto 10 wyróżnień:
1. Hanna Szewczyk kl. IVC SP3
2. Milena Biczkus kl. IIB SP5
3. Amelia Garstka kl. IVB SP5
4. Antonina Pasikowska kl. IVB SP5
5. Patryk Połczyński kl. IIB SP5
6. Patryk Zgryza kl. IIIB SP5
7. Nadia Smaruj kl. IIA SP7
8. Patryk Smaruj kl. IIA SP7
9. Jagoda Heinrich kl. VII  SP9
10. Paulina Kiełbasa kl. VA SP9

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy  i zachęcamy do udziału w innych konkursach.

Organizatorzy: Bożena Ponikiewska, Sylwia Trojanowska, Magdalena Stępień.

Udostępnij: