Nowości

Pogadanka Profilaktyczna

18 grudnia 2018 r. Pani Magdalena Czekalska, która jest podoficerem w Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przeprowadziła pogadankę dla uczniów młodszych klas naszej szkoły na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w okresie Zimowych Ferii Świątecznych. Dzieci dowiedziały się, jakie sytuacje doprowadzają do pożaru w domu szczególnie w okresie świątecznym. Niebezpieczeństwo mogą stanowić lampki, czy otwarty ogień świec, które mogą zapalić choinkę.  Dzieciom nie wolno używać petard, które odpalane w Noc Sylwestrową wielokrotnie stanowią przyczynę licznych poparzeń czy urazów. Uczestnicy zajęć zostali poinstruowani, jak się zachowywać w trakcie pożaru w domu. Wszystkie dzieci miały okazję przypomnieć sobie i powtórzyć numer telefonu alarmowego. Pani Strażak przypomniała uczestnikom zajęć, że okres zimowej przerwy świątecznej jest dla uczniów czasem zabaw na świeżym powietrzu, a wówczas trzeba pamiętać, żeby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, którymi są stawy, jeziora i rzeki oraz inne akweny wodne. Ciężkie ubrania zimowe, nasiąknięte lodowatą wodą oraz kruchy lód, stają się śmiertelną pułapką. Przypomniano dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas przechodzenie przez ulice. Droga hamowania pojazdów samochodowych w okresie zimowym jest znacznie dłuższa niż latem.  Dzieci powinny pamiętać o tym i nie wybiegać na ulicę, bez upewnienia się, że samochód jest w bezpiecznej odległości pozwalającej na zatrzymanie. Uczniowie z wielkim zaangażowanemu uczestniczyli w zajęciach, które dostarczyły wszystkim uczestnikom cennych wskazówek dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Udostępnij: