Nowości

Prezentacja oferty edukacyjnej przez przedstawicieli szkół ponadpodstawowych

18 grudnia 2018 r. rodzice uczniów klas VIII – naszej szkoły, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną prezentowaną przez Panią Renatę Grodzką-Truszkowską przedstawiciela Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu oraz Wicedyrektora Pana Arkadiusza Olszewskiego ze współpracownikami prezentującymi Zespól Szkól Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego. Wybór kierunku nauki nie jest sprawą łatwą dla młodego człowieka kończącego szkołę podstawową.  Rodzi się wiele pytań i wątpliwości dotyczących wyboru przyszłego wykształcenia, zarówno u młodzieży szkolnej, jak i ich rodziców.

Przedstawiciele szkól średnich prezentując możliwości dalszego kształcenia starali się rozwiać wszelkie wątpliwości informując o różnych możliwościach dalszej edukacji w naszym mieście. Zaprezentowano ofertę kilkunastu zawodów, które można uzyskać po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, umożliwiającej dalsze kształcenie w szkole branżowej II stopnia. Prezentowano możliwości zdobycia wykształcenia średniego zawodowego, którego uwieńczeniem jest zdana matura i zdanie egzaminu zawodowego uprawniającego do uzyskania tytułu technika. Kolejną możliwością poszerzenia kwalifikacji jest ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szczegółowo omówiono ofertę dalszej edukacji dla uczniów niepełnosprawnych oraz perspektywy zatrudnienia. Dodatkowym atutem prezentowanych szkól jest bogata i nowoczesna baza szkoleniowa, oferująca możliwość praktycznej nauki w wielu zawodach. Przedstawiono także perspektywy zatrudnienia -nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Wszyscy absolwenci różnych kierunków nauki mogą liczyć na bezpieczną przyszłość, bez względu na to, czy będą prowadzić własną firmę, czy pracować na etacie.

Udostępnij: