Nowości

Lekcja doradztwa zawodowego w przedszkolu

W ramach lekcji doradztwa zawodowego 7 stycznia 2019 r. uczniowie klasy VIIb udali się do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5. Pani Natalia Stanowska, nauczyciel grupy „0”, opowiedziała uczniom, jak poważne zadanie stoi przed nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Potocznie nazwana „Pani przedszkolanka” powinna być nosicielem wartości, norm i wzorów zachowań. Zadaniem nauczyciela w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym, jest obok przygotowania dzieci do nauki w szkole, kształtowanie podstaw osobowości przedszkolaków. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają szczególnego rodzaju opieki, do której niezbędne są nie tylko kwalifikacje formalne, lecz także specyficzne cechy osobowości związane z zaminowaniem do pracy z dziećmi, oddaniem, poświęceniem, cierpliwością, pomysłowością i twórczością. Niezbędne jest również poczucie sprawiedliwości i umiejętności postępowania z dziećmi, jak i ich rodzicami, z którymi trzeba umieć współpracować. Specyfika pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym polega na funkcjonowaniu wychowawcy w grupie dzieci poprzez wspólne sprzątanie, wykonywanie czynności higienicznych czy zabawy. Nauczyciel bierze udział w różnych formach aktywności dzieci bezpośrednio, a nie przez dozorowanie. Na koniec zajęć, podczas czytania bajek,  uczniowie mieli okazję przekonać się sami, jak trudno jest skupić uwagę dzieci przez dłuższą chwilę. Dzieci z grupy „0” miały okazję do bezpośredniego poznania uczniów naszej szkoły. Lekcja w przedszkolu była pouczająca dla wszystkich uczestników zajęć.

Udostępnij: