Ogłoszenia

Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczyna się od 12 lutego 2019 r. i trwa do 25 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje, podanie o przyjęcie do szkoły – znajdują się na stronie www.sp5.kolobrzeg.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r., które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego,
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko z rocznika 2013 (więcej informacji w sekretariacie). 

Rodzice dziecka zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej w swoim obwodzie lub poinformowania szkoły obwodowej o wyborze innej placówki.

 

Zapisu dokonuje się w sekretariacie. Do zapisania dziecka potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły),
  • podpisana klauzula powierzenia danych osobowych,
  • odpis aktu urodzenia (do wglądu),
  • dowód tożsamości rodzica bądź opiekuna prawnego (do wglądu).

Załączniki:

Informacja o rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

Klauzula informacyjna/zgoda na przetwarzanie danych

Kryteria naboru

Kryteria naboru

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Udostępnij: