Nowości

Zajęcia ze Strażą Pożarną

18 lutego 2019 r. do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Pan Piotr Sadowski, Piotr Satro, Adrian Wojciechowski i Łukasz Jakimiec. Panowie Strażacy przeprowadzili pogadankę na temat zachowania się w czasie zimy i zabaw na lodzie dla uczniów klas IV naszej szkoły. Dzieci dowiedziały się, co trzeba zrobić, gdyby się okazało, że jesteśmy świadkami załamania lodu pod człowiekiem. W jaki sposób udzielić pomocy osobie, która tonie pod załamanym lodem. Najważniejsze jest, żeby jak najszybciej wykonać telefon alarmowy powiadamiając odpowiednie służby. Osobie tonącej pod lodem można podać szalik, ale nigdy rękę. Uczniowie zostali przeszkoleni, jak udzielać pierwszej pomocy. Największe wrażenie na wszystkich wywarły pokazy akcji ratowniczej na profesjonalnym sprzęcie, który ze sobą przynieśli do szkoły Strażacy. Zakończyliśmy spotkanie zadowoleni oraz wyposażeni w potrzebną wiedzę, która może być wykorzystana do ratowania życia!

Udostępnij: