Nowości

Lekcja zawodoznawcza w Urzędzie Pocztowym

28 stycznia 2019 r. uczniowie klasy VIIIA odbyli lekcję doradztwa zawodowego w placówce Urzędu Pocztowego w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego. Celem lekcji było przybliżenie uczniom wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego zawodu. Zatrudnione na poczcie Panie opowiedziały o specyfice pracy urzędnika pocztowego i ogromnej odpowiedzialności wykonywania zawodu. Młodzież dowiedziała się, na czym polega praca nie tylko „ przy okienku”, ale również na różnych stanowiskach obsługiwanych przez pracowników poczty. Panie zapoznały uczniów z rodzajami przesyłek pocztowych, przy okazji przypomniały o prawidłowym adresowaniu listów i kartek. Omówiono ścieżkę dojścia do zawodu, że jest to trudna profesja, która wymaga obszernej wiedzy i dużej odpowiedzialności, w tym także finansowej. Uczniowie mogli się przekonać, że wiedza, którą nabywają na lekcjach doradztwa zawodowego jest bardzo przydatna, gdyż zatrudnione na Poczcie Panie potwierdziły, że przy ubieganiu się o zatrudnienie bardzo ważne są też dobrze zredagowane dokumenty aplikacyjne, które są niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy.

Udostępnij: