Nowości

Uczniowie Naszej Szkoły w Zespole Szkół Morskich

26 lutego 2019 r. uczniowie wszystkich klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II wzięli udział w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Morskich. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy to szkoła, która ma za sobą pół wieku istnienia. Szkoła kształci uczniów na kierunkach ściśle związanych z morzem, ale i co bardzo istotne, zaszczepia wśród młodzieży szacunek do pracy i wartości moralnych. Kształcenie w ZSM w Kołobrzegu prowadzone jest w Technikum Morskim i Technikum Transportowym w zawodach: technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik logistyk, technik eksplantacji portów i terminali. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i nowymi programami nauczania. W codziennej nauce uczniów wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt i technologie. W skład wyposażenia szkoły wchodzi centrum nawigacyjne wyposażone w symulatory: łączności, map elektronicznych i mechaniki okrętowej, pracownię ratownictwa morskiego, nowoczesne pracownie komputerowe, pracownie logistyczno-spedycyjną oraz laboratorium silnika.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć i zapoznać się z wyposażeniem pracowni elektroniki i warsztatów szkolnych, popróbowali swoich sił na symulatorze nawigacyjno-manewrowym, gdzie mogli doświadczyć, na czym polega nawigacja, jak na prawdziwym statku. Młodzież dowiedziała się także, gdzie może uzyskać zatrudnienie po ukończeniu oferowanych przez szkołę kierunków nauki.

Zakończyliśmy wizytę podekscytowani i z coraz bardziej skonkretyzowanymi planami dotyczącymi wyboru dalszych kierunków nauki w szkole ponadpodstawowej.

Udostępnij: