Nowości

Konkurs Recytatorski „Wiersz z humorem”

W piątek 1.03.2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I – III. Celem konkursu było, m.in. rozwijanie zdolności recytatorskich u dzieci, dostrzeganie humoru w utworach poetyckich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz uzdolnienia twórcze. W barwny i humorystyczny sposób deklamowali wybrane wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów. W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Jury: p. Maria Tuszyńska – bibliotekarz, p. Izabela Kramarz – logopeda, wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Emma Lees kl. Ib „Samochwała”,
II miejsce – Joanna Kraińska kl. IIIa „Zakochana żaba”,
III miejsce – Serena Podgórska kl. Ib „W aeroplanie”,
Wyróżnienie – Wiktoria Niedbalska – Wysocka kl. IIa „Piłka”,
Wyróżnienie – Oskar Rupniak kl. IIIa „Smok”.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy.
Dziękujemy uczestnikom konkursu za udział i życzymy kolejnych sukcesów.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom za przygotowanie młodych aktorów do konkursu.

Udostępnij: