Nowości

Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca br. uczniowie naszej szkoły wspominali bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej, podejmując nierówną walkę o suwerenność i niepodległość Polski. Skazano ich na zapomnienie, a zasługi wymazano z kart historii. Mordowano ich, zakopywano w bezimiennych mogiłach, za wszelką cenę próbowano wymazać z pamięci oraz ze świadomości narodowej. Uczniowie, pod opieką opiekunów Parlamentu Uczniowskiego oraz nauczyciela historii, przygotowali uroczysty apel, na którym zaprezentowali patriotyczne wiersze, nawiązujące w treści do bohaterskich postaw ludzi wiernych ideałom, pozostających dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej. Historia żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego została także zaprezentowana w postaci biogramów bohaterów, zdjęć oraz informacji zamieszczonych na specjalnie przygotowanej tablicy ściennej. Podczas apelu społeczność szkolna wysłuchała utworów muzycznych – pochodzącej z nurtu muzyki gitarowej piosenki Krzysztofa Klenczona „Biały krzyż” oraz współczesnej interpretacji tego historycznego zagadnienia w utworze rapera Tadeusza Polkowskiego pseud. Tadek „Żołnierze Wyklęci”.

Udostępnij: