Nowości

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc Ma Moc”

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Wielkanoc ma moc” adresowany był do uczniów klas I-VIII z kołobrzeskich szkół podstawowych. Celem konkursu było nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie zainteresowań twórczych i kreatywności uczniów. Osoby uczestniczące w konkursie, miały za zadanie wykonać wielkanocnego zająca w formie przestrzennej. Do organizatorów konkursu wpłynęło dużo prac. Komisja konkursowa wyłoniła te najciekawsze, zwracając uwagę na samodzielność wykonania, różnorodność zastosowanych technik i estetykę.

Laureaci konkursu:
I miejsce – Julien Dieu, kl. VII a – Szkoła Podstawowa nr 4,
II miejsce – Dominika Puzio, kl. VII a – Szkoła Podstawowa nr 1,
III miejsce – Mikołaj Waszkowski, kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 5.

Wyróżnienia:
Maciej i Grzegorz Matusiak, kl. VI c i III b – Szkoła Podstawowa nr 6,
Karol Banas, kl. IV b – Szkoła Podstawowa nr 5,
Zofia Ciszek, kl. I c – Szkoła Podstawowa nr 7,
Lena Górczak, kl. I c – Szkoła Podstawowa nr 7,
Paulina Grzeszczyszyn, kl. I c – Szkoła Podstawowa nr 7.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody, dyplomy oraz upominki zostaną doręczone do szkół do 17.04.2019 r.

Udostępnij: