Ogłoszenia

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli i potwierdzenie woli

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kwalifikacji dzieci naboru do przedszkoli na rok szkolny 2019/20. W celu sprawdzenia wyniku proszę kliknąć tutaj na link systemu naboru i użyć funkcji „ZALOGUJ SIĘ” na górze nowej strony.

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2019-04-15 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Udostępnij: