Ogłoszenia

Komunikat Dyrektora w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem w dniach:
15.04.2019 r. – język polski,
16.04.2019 r. – matematyka,
17.04.2019 r. – język obcy.

Uczniowie proszeni są o punktualne przybycie każdego dnia na godzinę 8.15 rano.

Dyrektor informuje, że nastąpiła zmiana sal egzaminacyjnych – aktualne listy zdających będą umieszczone na drzwiach do sal. Dyrektor przypomina, że do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Dyrekcja szkoły i nauczyciele życzą wszystkim uczniom powodzenia na egzaminach.

 

Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Udostępnij: