Nowości

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego Alkohol Stop – Włącz Myślenie

Konkurs Plastyczny przeprowadzony został w ramach realizacji projektu Alkohol Stop – Włącz Myślenie ze środków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 2019. Celami konkursu było propagowanie życia bez nałogów oraz skłanianie uczniów do zachowań asertywnych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie plakatu promującego abstynencje. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do prezentowanego tematu.

Wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce – Wojciech Budzich
II miejsce – Antonina Pasikowska
III miejsce – Amelia Garstka

Wyróżnienia:
1. Ula Kołtos
2. Jakub Jandura
3. Michał Matys
4. Bartosz Borkowski.

Udostępnij: