Nowości

Doradztwo zawodowe

W ramach realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w semestrze drugim roku szkolnego 2018-2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi uczniowie mieli okazję do poznania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu i dalszych rejonów województwa zachodniopomorskiego.

14 marca uczniowie wszystkich klas VIII uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak. Poznali możliwe kierunki nauki, gdzie można kontynuować edukację po ukończeniu szkoły podstawowej, zostali zapoznani z ofertą edukacyjną realizowaną przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

29 marca uczniowie klas VIII odwiedzili największą w Kołobrzegu fabrykę zajmującą się produkcją nowoczesnych okien Amberline. Młodzież została zapoznana z bardzo ciekawą ofertą edukacyjną w zawodzie technik mechanik obrabiarek skrawających, gdzie firma Amberline we współpracy z Zespołem Szkół im. M. Rataja w Gościnie zapewnia interesujące płatne praktyki i możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Kolejnym zakładem pracy, który odwiedzili uczniowie naszej szkoły był renomowany sklep Mrówka. Tutaj uczniowie dowiedzieli się od pani dekorator wnętrz, na czym polega praca w tym zawodzie w sklepach z asortymentem wyposażenia wnętrz.

Natomiast 2 kwietnia młodzież klas VIII uczestniczyła w Targach Edukacyjnych pod patronatem PPP organizowanych w Zespole Szkół Nr im. B. Krzywoustego. W targach uczestniczyli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu, Gościna Karlina. Do dyspozycji uczniów byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Partnerami Targów Edukacyjnych byli pracodawcy różnych branż lokalnego rynku pracy.

23 maja uczniowie klas VIII odwiedzili Zespół Szkół im. M. rataja w Gościnie. Poznali kierunki kształcenia w tej szkole, mieli możliwość uczestniczenia w pokazach sztuk walki, musztry wojskowej, zajęciach strzeleckich oraz służb lotniskowych. Dzięki takim przedsięwzięciom uczniowie są coraz lepiej przygotowani do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Udostępnij: