Nowości

Koncert dla naszego patrona

W czwartek 30 maja 2019 r. o godz. 11:00 na II holu odbył się koncert poświęcony naszemu patronowi świętemu Janowi Pawłowi II. Uczniowie z klas Ia, Ib i Ic oraz z „0”przepięknie zaśpiewali kilka piosenek religijnych z improwizacją ruchową pod kierunkiem p. Elżbiety Kamińskiej. Pomiędzy piosenkami usłyszeliśmy ważne informacje na temat życia i wiary świętego Jana Pawła II. Na koniec  wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali „Barkę. Na koncercie gościliśmy Panią Dyrektor Agnieszkę Grzegorczyk-Maziarz oraz nauczycieli i wychowawców klas II i III, a także przedszkolaków z naszej szkoły. Wszystkim bardzo się podobało, więc w kolejnym roku znowu będziemy koncertować na chwałę Panu.

Udostępnij: