Nowości

V debata uczniowska „Stop przemocy!”

13 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu odbyła się V debata uczniowska dotycząca przemocy pod hasłem „Stop przemocy!”.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających dzieci i ich rozwój. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała Pani Marzena Jankowska, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną reprezentowała Pani Justyna Pilarczyk, Komendę Powiatową Policji reprezentowali Pan Tomasz Kwaśnik oraz Pan Daniel Kolasiński.

Tematyka debaty obejmowała dyskusję panelową dotyczącą agresji i przemocy. Główny nacisk tegorocznej Debaty został położony na poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz poza nią oraz poszanowaniu drugiego człowieka.    
Kołobrzeskie szkoły podstawowe (SP1, SP3, SP5, SP7) wytypowały przedstawicieli samorządów uczniowskich z klas VII–VIII oraz przedstawicieli braci uczniowskiej wraz z opiekunami. 

Pierwsza część spotkania była przygotowana przez dzieci i prowadzona przez moderatora, który czuwał nad płynnym przebiegiem debaty oraz udzielał głosu osobom zasiadającym na widowni. 

Druga część debaty była otwarta dla widzów i zaproszonych gości, którzy mogli zadawać pytania panelistom i komentować ich wypowiedzi. Ogromna wiedza dzieci i ciekawy dla nich temat, spowodował żywe zainteresowanie i zaangażowanie panelistów w dyskusję z widownią i zaproszonymi gośćmi. Wszyscy dorośli byli pod przemożnym wrażeniem dojrzałości wypowiedzi uczestników panelu oraz ich wrażliwości, życzliwości, tolerancji do odmiennego zdania i kultury wypowiedzi. 

Na zakończenie paneliści otrzymali drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy, a wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami przy słodkim poczęstunku prowadzili jeszcze długo ożywione dyskusje na temat poruszanych zagadnień. 

Udostępnij: