Ogłoszenia

Biblioteka w wakacje

Biblioteka szkolna będzie czynna podczas wakacji w dniach 25, 28 czerwca  2019 r. oraz  27, 28 sierpnia .2019 r. od godz. 10.00 –  12.00.
Serdecznie zapraszamy do wakacyjnego czytania!

Udostępnij: