Nowości

Fonoholizm

Dnia 3.10.2019 r. klasy VIIB oraz VIIC udały się do Biblioteki Miejskiej na wykład dra Uniwersytetu Gdańskiego Macieja Dębskiego na temat fonoholizmu, czyli uzależnienia od smartfonów. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu, brali czynny udział w dyskusji oraz dzielili się własnymi doświadczeniami, ale również opiniami. Dodatkowo uczniowie w parach analizowali objawy nadużywania mediów cyfrowych i sprawdzali, czy te informacje dotyczą również ich samych. Po zakończeniu wykładu uczniowie zgodnie stwierdzili, że przytoczony przez prowadzącego temat jest bardzo ważny i dotyczy większości osób w ich kręgach rówieśniczych. Wspólny wniosek uczniów na koniec zajęć dotyczył skupienia się na relacjach międzyludzkich.

Udostępnij: