Nowości

Wycieczka zawodoznawcza do ZS im. Mam. Rataja w Gościnie

Uczciwie klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Kołobrzegu uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych organizowanym w dniu 17.10.2019 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Przybyłym uczniom klas VIII zaprezentowana została oferta szkoły w zakresie szkolnictwa zawodowego Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych oraz profili mundurowych klas Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy byli zachwyceni pokazem przemarszu uczniów mundurowych oraz pokazem sztuk walk, które prezentowali uczniowie tej szkoły. Młodzież zwidziała sale lekcyjne i miała okazję do rozmów z uczniami reprezentującymi różne kierunki nauki, a nawet do rozmów z zadowolonymi absolwentami naszej szkoły, którzy podjęli naukę na profilach mundurowych.  Na koniec wszyscy udali się na stołówkę w internacie, gdzie zostali poczęstowani pyszną wojskowa grochówką. Po wizycie w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie wielu uczniów zadeklarowało chęć nauki w tej szkole.

Udostępnij: