Nowości

Ogromny dzwon

„Ogromny dzwon” uderzył 16 października w SP 5 w Kołobrzegu, podczas trwania uroczystego Apelu z okazji Dnia Papieskiego i 41 rocznicy wyboru na papieża Karola Wojtyłę.
Pierwszy Polak – Papieżem to trzeba uczcić!
Uczniowie klas VIII, III, IV i V przygotowali scenariusz, w którym ukazali naszego Patrona, jako największy w świecie autorytet religijny i moralny. Stawiał on w centrum uwagi człowieka i jego godność. Dla nas jest wzorem do naśladowania, okazywania miłości, pracowitości i człowieka żyjącego modlitwą.
Podczas Apelu usłyszeliśmy przepiękny wiersz Juliusza Słowackiego, „Pośród niesnasek” oraz pieśni papieskie: Moje Wadowice, Barka, Janie Pawle II, Nie ścigaj się z miłością czy Wy jesteście na ziemi światłem mym.
Zaproszenie na przedstawienie przyjął proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego O. Paweł Kaczmarski i pani Dyrektor Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mamy za patrona Świętego Jana Pawła II.

Udostępnij: