Nowości

VI debata uczniowska z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka – 2019

2o listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu odbyła się VI debata uczniowska z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
„20 listopada dzieci głoszą swoje prawa”!
Pomysłodawczynią debaty jest Pani psycholog Milena Garbacz–Zatorska, która zorganizowała przedsięwzięcie.
Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających dzieci i ich rozwój. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała p. Elżbieta Sikora, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną reprezentowała Pani Beata Kalinowska, Komendę Powiatową Policji reprezentowali p. Katarzyna Kałużna Urbaś oraz p. Daniel Kolasiński. Debatę otworzyła Pani Prezydent miasta Kołobrzeg – p. Anna Mieczkowska.

Tematyka debaty obejmowała dyskusję panelową nie tylko o prawach dziecka, ale także o jego potrzebach i problemach, np. prawach do wyrażania własnego zdania, prawach do tajemnicy korespondencji, prawach do wolności sumienia i wyznania, prawach do nauki, prawach do wychowania w rodzinie i prawach do ochrony przed przemocą.

Kołobrzeskie szkoły podstawowe (SP3, SP4, SP5, SP7, SP8, SP9) wytypowały przedstawicieli samorządów uczniowskich z klas VI–VIII oraz przedstawicieli braci uczniowskiej wraz z opiekunami.

Pierwsza część spotkania była przygotowana przez dzieci i prowadzona przez moderatora, który czuwał nad płynnym przebiegiem debaty oraz udzielał głosu osobom zasiadającym na widowni.
Druga część debaty była otwarta dla widzów i zaproszonych gości, którzy mogli zadawać pytania panelistom i komentować ich wypowiedzi. Ogromna wiedza dzieci i ciekawy dla nich temat, spowodował żywe zainteresowanie i zaangażowanie panelistów w dyskusję z widownią i zaproszonymi gośćmi. Wszyscy dorośli byli pod przemożnym wrażeniem dojrzałości wypowiedzi uczestników panelu oraz ich wrażliwości, życzliwości, tolerancji do odmiennego zdania i kultury wypowiedzi. Podczas dyskusji wyłoniły się dwie palące sprawy, zgłoszone przez dzieci: potrzeba wskazania ścieżek działań pomocnych w sytuacji zagrożenia oraz brak satysfakcjonującego kontaktu z rodzicami.
Na zakończenie paneliści otrzymali drobne upominki ufundowane przez Urząd Gminy oraz Urząd Miasta a także przez Firmę Odlodowo Marcin Baczewicz oraz Piekarnię Adam Wierzbowski, a wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami przy słodkim poczęstunku prowadzili jeszcze długo ożywione dyskusje na temat poruszanych zagadnień.

Udostępnij: