Nowości

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Anioły W Bieli” 2019

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Anioły w bieli” adresowany był do uczniów klas 1-8 kołobrzeskich szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać białego anioła w formie przestrzennej, dowolnie wybraną techniką. Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów. Do organizatorów konkursu wpłynęło dużo prac. Komisja konkursowa wyłoniła te najciekawsze, zwracając uwagę na samodzielność wykonania, różnorodność zastosowanych technik i estetykę.

Laureaci konkursu:
I miejsce: Szymon Goluch – Szkoła Podstawowa nr 5,
II miejsce: Antonina Pasikowska – Szkoła Podstawowa nr 5,
II miejsce: Bartosz Haber – Szkoła Podstawowa nr 5,
III miejsce: Kamil Ciesielski – Szkoła Podstawowa nr 5.

Pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymują wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody, dyplomy oraz upominki zostaną doręczone do szkół w terminie do 20.12.2019 r.

Udostępnij: