Ogłoszenia

Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Serdecznie zaprasza Państwa
do szkoły w celu zapisania dzieci do klasy I

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczyna się od 03 lutego 2020 r. i trwa do 21 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje oraz podanie o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronie www.sp5kg.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w 2013 r., które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej w swoim obwodzie szkolnym (załącznik-obwód szkolny SP5). 

Zapisu dokonuje się w sekretariacie. Do zapisania dziecka potrzebne są następujące dokumenty:

Wypełnione podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły),

Odpis aktu urodzenia oraz dokument potwierdzający pesel dziecka (do wglądu),

Podpisana klauzula powierzenia danych osobowych.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – 02.03.2020 r.

Potwierdzenie woli (niezbędne przy naborze) w terminie od 02.03.2020 r. do 09.03.2020 r. należy złożyć  w sekretariacie szkoły (druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie sp5kg.pl).

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 20

ZARZĄDZENIE NR 5/20 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2020/2021

Potwierdzenie woli uczęszczania do I klasy

Udostępnij: