Nowości

Ćwiczymy przed feriami „Mali Ratownicy” klasy IIc

Cała klasa zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom bez przytomności, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowego wykonywania rozmowy z dyspozytorem pogotowia.
Ćwiczenia dotyczyły również zagadnień:
· mądrego zachowania się w sytuacji kryzysowej,
· zasad bezpiecznego postępowania w czasie opadów śniegu, zabawy na lodzie,
· wpływu aktywności ruchowej na zdrowie,
· higieny jako metody zapobiegania chorobom,
· korzystania w czasie ferii z atrakcji z rozwagą.

Gratulacje dla całej klasy, za duży wysiłek umysłowy i fizyczny.

Udostępnij: