Nowości

Wycieczka do Lipia

29-30 stycznia  uczniowie klas VIIa, VIIc  z naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Projekt miał na celu promowanie bioróżnorodności i  selektywnej gospodarki  odpadami. W ramach warsztatów przeprowadzone zostały zajęcia laboratoryjne, praca z mikroskopem, tworzenie preparatów, piesze wycieczka wytyczonymi szlakami przyrodniczymi, rozpoznawanie gatunków roślin, zwierząt, drzew i krzewów oraz zajęcia stacjonarne w sali bioróżnorodności. Podczas zajęć warsztatowych, uczniowie wykazali się dużą aktywnością i wiedzą. Największym zainteresowaniem cieszyły  się zajęcia z  mikroskopem, w trakcie których laboranci obserwowali fascynujący świat w skali mikro. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiele ciekawych informacji, między innymi dowiedzieli się, dlaczego wymierają liczne gatunki roślin i zwierząt, czemu należy je chronić i co my możemy zrobić, aby je uratować. Wielką atrakcją był wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie. Uczniowie mogli poznać pracę w na fermie mlecznej. W trakcie wizyty uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się cielaczki, które można było pogłaskać i nakarmić. Zdobyta wiedza w gospodarstwie może być wykorzystana na lekcjach biologii.
Wyjazd był udany i wszyscy  deklarowali, że chcieliby jeszcze  tu wrócić.

Udostępnij: