Ogłoszenia

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg rozpoczyna się 24 lutego  2020 r.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół. Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wniosek w formie papierowej.

WAŻNE!

1.Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie od 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r., do godz. 15.00.
2.Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
3.Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
4.Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
5.Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania – od 26.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „ przyjętego”.

http://www.kolobrzeg.pl/samorzadowy-serwis-informacyjny/4165-rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-2

Dokumenty związane z naborem do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 w formacie *.zip

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *