Nowości

Wojewódzki program profilaktyki uzależnień

W ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień „Pozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, uczniowie siódmych klas wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielem Sanepidu i Policji.  Celem programu jest zapobieganie używania narkotyków, tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków oraz kształtowania w nich umiejętności podejmowania właściwych decyzji i umiejętności odmowy.

Udostępnij: