Ogłoszenia

Komunikat

Rodzicu,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej zaleca:

  • Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • Chorzy uczniowie nie przychodzą do szkoły lub przedszkola;
  • Chorzy nauczyciele i pracownicy nie przychodzą do pracy;
  • Nie ma powodu do obaw przed zarażeniem wirusem, jeżeli nie miało się kontaktu z osoba chorą;
  • Uczeń który wrócił z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadamia najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłasza się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Rodzic dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);
  • Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
  • Telefon alarmowy SANEPID 694 493 755;
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg tel. 94 3523554fax. 94 3523013, 94 3530196 e-mail: psse.kolobrzeg@pis.gov.pl
Udostępnij: