Nowości

Nasz głos w Młodzieżowej Radzie Miasta Kołobrzeg

W dniu 28 lutego w Sali Wielkiej ratusza odbyła się pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, podczas której młodzi radni złożyli ślubowanie i podjęli pierwsze uchwały dotyczące prezydium. Uczniowie kołobrzeskich szkół zasiadający w organie doradczym prezydenta, będą zajmować się sprawami młodego pokolenia poprzez konsultowanie i doradzanie władzom miasta w kwestiach według nich ważnych. Reprezentantem naszej szkoły jest uczennica kl. VII„b”, Maja Tobiasiewicz, która po złożeniu uroczystego ślubowania odebrała z rąk prezydent miasta, p. Anny Mieczkowskiej oficjalne zaświadczenie o wyborze na Radną Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg kadencji 2020 – 2021.

Udostępnij: