Ogłoszenia

Przedłużenie pracy placówki w systemie zdalnym

Dyrektor Szkoły informuje o przedłużeniu pracy placówki w systemie zdalnym do 26.04.2020 r. Organizacja pracy szkoły przebiegać będzie według dotychczasowych zasad.
Egzamin ósmoklasisty zostaje przesunięty, jego termin zostanie przedstawiony z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Udostępnij: