Ogłoszenia

Przedłużenie pracy placówki w systemie zdalnym i egzamin ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły informuje o przedłużeniu pracy placówki w systemie zdalnym do 24.05.2020 r. Organizacja pracy szkoły będzie przebiegać według dotychczasowych zasad.
Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16.06.2020 r. do 18.06.2020 r.

Udostępnij: