Nowości

Przekazanie paczek żywnościowych

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Fundacja „Uwierzcie w Nas ” przekazała ponad dwadzieścia paczek żywnościowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II i ich rodzin znajdujących się w losowo trudnych warunkach.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji „Uwierzcie w Nas – na rzecz osób, Którym Wędruje Się Trochę Trudniej…” w Kołobrzegu za ufundowanie paczek żywnościowych, a firmie Społem za przygotowanie i bezpłatne dostarczenie w dniu 24 kwietnia br. paczek zakupionych przez fundację dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin znajdujących się w losowo trudnych warunkach.

Bardzo dziękujemy pani Prezes Fundacji Małgorzacie Szmidt za pomoc i wsparcie.

Udostępnij: