Nowości

Podziękowania

Podziękowania
dla:

Pani Magdaleny Matwiej
Prezes Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

Pani Wiesławy Wężowskiej
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

Pani Renaty Brączyk
Radnej Miasta Kołobrzeg

Pani Małgorzacie Grotto
Radnej Miasta Kołobrzeg

Pani Barbary Koremby
Kuratora Sądowego

Państwu Magdalenie i Patrykowi Stępień
Firma
„Plantatoris” Profesjonalne Usługi Ogrodowe

Pani Alicji Biel

Panu Zenonowi Kaczmarkowi

Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu

Pani Mirosławie Machowczyk

Pani Adriannie Waleriańczyk

Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu serdecznie dziękuje za okazaną pomoc i przekazanie sprzętu komputerowego dla uczniów naszej szkoły.

Udostępnij: