COVID-19,  Ogłoszenia

Wznowienie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III

Szanowni Rodzice,
od dnia 25.05.2020r. zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz działalność opiekuńczo-wychowawcza z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu.

W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia przez rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom opieki, stosownego oświadczenia (w załączeniu) do Dyrektora Szkoły.

Od dnia 25.05.2020r. zostaną wznowione zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice wyrażą zgodę na udział.

W związku z tym, istnieje obowiązek złożenia przez rodziców stosownej zgody do Dyrektora Szkoły.

Oświadczenia:

Oświadczenie rodziców o konieczności zapewnienia opieki dla uczniów klas I-III przez Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Oświadczenie rodziców o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej przez Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Oświadczenie rodziców – rewalidacja

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

należy pobrać ze strony internetowej szkoły i przekazać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp5kg.pl  w postaci podpisanego skanu lub zdjęcia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2020 r. do godziny 12.00.

Informacja zwrotna zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń i ich zatwierdzeniu.

W załączeniu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego:
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Rekomendacje_GIS_%E2%80%93_zajecia_rewalidacyjne.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacja_wczesnoszkolna.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Udostępnij: