Ogłoszenia

Konsultacje dla klas 4-8 w szkole i zajęcia rewalidacyjne

Z zajęć w formie konsultacji i zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Konsultacje odbywają się tylko po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału drogą elektroniczną.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną na maila najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje do godziny 14.00.

Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione spotkanie musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Konsultacje indywidualne oraz grupowe oraz zajęcia rewalidacyjne odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

W grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. W miarę możliwości w stałej sali dla tej samej grupy.

Uczeń zobowiązany jest przynieść własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

Na zajęcia uczeń przynosi wypełnione oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury załącznik nr 1(Zgoda na pomiar temperatury).

Uczniowi mierzona jest temperatura.

Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.

Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

W szkole unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie lub innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.

Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z instrukcją obsługi i wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą korzystania z niego.

Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, zgodnie z nowymi zasadami się wypożyczania książek.

Wypożyczanie książek odbywa się po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną u nauczyciela bibliotekarza j.gruszczynska@sp5kg.pl . Odbiór odbywa się w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły. O chęci zwrotu książki uczeń informuje nauczyciela bibliotekarza drogą elektroniczną a książkę pozostawia w wyznaczonym miejscu. Oddaną książkę oznacza się datą oddania przyjęcia a następnie pozostawia w wyznaczonym miejscu przez 72 godziny na kwarantannie.

 

Harmonogram konsultacji

Od 01. 06. 2020r.

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
E. Kozłowska

matematyka

8.00-10.45

s.30

       
K. Trojanowska

matematyka

8.00-9.45

s.37

       
A. Ziółkowska

j. polski

  8.00-10.45

s.31

     
M. Korytowska

j. polski

  8.00-9.45

s.32

     
A. Waleriańczyk

j. angielski

    8.00-10.45

s.30

   
P. Krejer

j. angielski

    8.00-10.45

s.32

   
B. Stępień

j. angielski

    8.00-9.45

s.36

   
M. Marciniak

j. angielski

    8.00-9.45

s.31

   
J. Kochman-Gebauer

j. niemiecki

9.00-10.45

s.31

       
D. Pelc

j. niemiecki

9.00-10.45

s.36

       
J. Dąbrowska

Chemia, fizyka

  8.00-9.45

s. 37

fizyka

  8.00-9.45

s.36

chemia

 
J. Zosik

biologia

      9.00-10.45

s.37

 
L. Karkut

historia

  9.00-10.45

s.36

     
I. Boguszewicz

historia

  9.00-10.45

s.30

     
A. Łukomska

geografia

        8.00-9.45

s.32

B. Gębala

j. angielski

8.00-9.45

s.32

       
A. Głąbik

przyroda

10.00-11.45

s.32

       
K. Kraska

historia

    11.00-12.45

s.32

   
T. Krzewina

muzyka/plastyka

        9.00-10.45

s.30

E. Leszczyńska

matematyka

      8.00-9.45

s.30

 
M. Niewiadomska

j. polski

      8.00-9.45

s.31

 
A. Nowy

matematyka

  10.00-11.45

s.32

     
M. Powroźnik

j. polski

    10.00-11.45

s.31

   
M. Ziomek

j. niemiecki

      9.00-10.45

s.32

 
Udostępnij: