Ogłoszenia

Nabór do Specjalnego Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza nabór do Specjalnego Oddziału Przedszkolnego.

Termin naboru od 2 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. do godziny 15.00

Rozstrzygnięcie naboru 23 czerwca 2020 r. Informację o przyjęciu do oddziału zainteresowani otrzymają pocztą elektroniczną.

Wnioski wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy składać wyłącznie w podpisanej kopercie w głównym wejściu do szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkolnego Oddziału Specjalnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Zasady rekrutacji do Specjalnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Udostępnij: