Ogłoszenia

Harmonogram wejścia na egzamin

7.45 – nauczyciele wejście A

8.15 – 8.25 – uczniowie wejście B Sale 50 (6), 48 (7), 48a (8), 37(9), 36 (10).
8.15 – 8.25 – uczniowie wejście C Sale 31 (4), 32 (5)

8.25 – 8.45 uczniowie :
wejście A – sala 14 (2)
wejście B – sala 47 (1)
wejście C – sala 30 (3)

wejście A – wejście główne do szkoły
wejście B – wejście przez oddział przedszkolny (zerówka) od ulicy Arciszewskiego
wejście C – wejście od boiska przy pracowni komputerowej     

   

Udostępnij: